Jakie dokumenty są potrzebne do rozwiązania spadku?

Testament Oryginał testamentu Oryginał testamentu jest jednym z kluczowych dokumentów niezbędnych do rozwiązania spadku. To oficjalny dokument, który zawiera ostatnią wolę zmarłej osoby dotyczącą podziału jej majątku. Oryginał testamentu powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu i dostępny dla osób zaangażowanych w proces dziedziczenia. Odpis testamentu z urzędu notarialnego Odpis testamentu z urzędu notarialnego jest kolejnym …